Viện khoa học pháp lý
Sign In
​​

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Tận dụng các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

22/05/2018

Hôm nay - 22/5, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã tiếp ông Bang Hyun Woo, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam nhân dịp tới thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam.

Diễn đàn nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

LEGAL CRITICAL THINKING HAY TƯ DUY CHỦ ĐỘNG TRONG NGHIÊN CỨU PHÁP LÝ

15/05/2018

Tư duy chủ động (critical thinking) là yếu tố nền tảng của bất kỳ hoạt động nghiên cứu nào, đặc biệt là nghiên cứu pháp lý. Tư duy chủ động, đáng tiếc, lại vẫn bị coi là điểm yếu của những người làm nghiên cứu luật ở Việt Nam. Vì sao lại như vậy và điều gì có thể giúp khắc phục điểm yếu này? Để có thể trả lời câu hỏi trên, có lẽ trước hết chúng ta cần trả lời câu hỏi tư duy chủ động là gì và tư duy chủ động được thể hiện như thế nào trong nghiên cứu pháp lý?