Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Yêu cầu Thi hành án dân sự Phú Yên tăng cường kỷ luật, kỷ cương để tránh vi phạm

12/09/2017

Tiếp tục chuyến công tác tại Phú Yên, hôm nay - ngày 12/9, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp và Cục THADS tỉnh Phú Yên. Bộ trưởng nhận định số vụ việc Thi hành án dân sự (THADS) chuyển kỳ sau còn nhiều, còn có sai sót; số lượng án, tiền so với các địa phương khác còn thấp, kết quả chưa tốt. Chính vì vậy, để hoàn thành được nhiệm vụ, ngành tư pháp Phú Yên cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy địa phương; nghiêm túc trong công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát công tác THA nhằm tránh vi phạm.

Diễn đàn nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng: Những điểm mới cơ bản nhìn từ góc độ pháp lý

30/06/2017

Ngày 3/6/2017, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đã chính thức được ban hành cùng với 2 Nghị quyết quan trọng khác là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu Nghị quyết số 11-NQ/TW, từ góc độ pháp lý, có thể thấy những điểm mới căn bản đáng chú ý sau đây: