Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Khảo sát về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại tỉnh Phú Yên

20/11/2016

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11 năm 2016 Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức đoàn khảo sát tại tỉnh Phú Yên thuộc Nhiệm vụ “Đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. Đoàn khảo sát gồm có 05 thành viên do TS. Võ Đình Toàn (Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý) làm Trưởng đoàn.

Nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Kinh nghiệm quốc tế về tự quản địa phương và một số gợi ý về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị địa phương cho Việt Nam

10/11/2016

Phân cấp, phân quyền và tự quản địa phương là một trong những nội dung cơ bản của tổ chức nhà nước ở các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề phân cấp, phân quyền đang được coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quá trình cải cách nền hành chính nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Viện Khoa học pháp lý xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của TS. Nguyễn Văn Cương - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý về "Kinh nghiệm quốc tế về tự quản địa phương và một số gợi ý về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị địa phương cho Việt Nam"