Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Viện Khoa học pháp lý tham gia Ngày sách Việt Nam lần thứ IV tại Bộ Tư pháp

21/04/2017

Sáng ngày 21/4, Bộ Tư Pháp tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV tại trụ sở Bộ Tư pháp. Tham dự ngày hội có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo một số đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Có nhiều đơn vị đã tham gia triển lãm sách tại ngày hội như Thư viện Bộ, Nhà xuất bản Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học pháp lý, Nhà xuất bản Phụ nữ, nhà sách Dân Hiền…

Diễn đàn nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Luật Nhân quyền quốc tế về quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân

29/03/2017

Quyền tham gia quản lý nhà nước là một trong những quyền chính trị quan trọng được ghi nhận từ lâu trên thế giới. Có nhiều quan niệm và cách hiểu khác nhau về quyền chính trị và hiện nay cũng chưa có định nghĩa hay giải thích chính thức trong một văn kiện quốc tế về khái niệm quyền chính trị. Trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR) không đưa ra khái niệm mà chỉ liệt kê một loạt các quyền và tự do cơ bản của con người trên cả hai lĩnh vực là dân sự và chính trị.