Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Hội thảo Hoàn thiện Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật

28/07/2016

Trong 3 ngày, 25-27 tháng 7 năm 2016, tại Hải Phòng, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo về Hoàn thiện Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật. Hội thảo có sự tham dự của hơn 30 đại biểu đại diện của các Bộ ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ các vấn đề chung), đại diện của trường Đại học luật Hà Nội..., nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách của phía Việt Nam, nhóm chuyên gia xây dựng và phân tích chính sách của Canada, đại diện của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) và các cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học.

Nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Bản chất của bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của tổ chức kinh tế

07/07/2016

Bài viết cho thấy thực tế chưa có cách hiểu đúng về bản chất của bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, mặc dù chế định bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường gây ra đã được quy định trong luật gần hai thập niên, nhưng ý thức của các chủ thể gây ô nhiễm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường vẫn chưa có sự cải thiện nào đáng kể.