Viện khoa học pháp lý
Sign In
​​

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thanh niên”

04/07/2018

Nhằm tiếp tục công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được sự đồng ý của Cấp ủy, Lãnh đạo Viện, Chi đoàn Viện Khoa học pháp lý tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thanh niên”. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học pháp lý (04/8/1983 – 04/8/2018).

Diễn đàn nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Hai bài học lớn của vua Lê Thái Tổ

06/06/2018

Triều đại Hậu Lê có thời gian tồn tại dài nhất: 356 năm (1428-1789), với 26 đời vua, so với các triều đại phong kiến khác của Việt Nam. Đây hoàn toàn không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Đây là sự kiện tất yếu. Với 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa và 5 năm ngồi ở ngôi vua, Lê Thái Tổ - Lê Lợi, đã để lại cho hậu thế hai bài học lớn về bảo vệ sự trường tồn và phát triển của các dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp vẻ vang của vua Lê Lợi được lưu danh muôn thuở với hai bài học lớn: Cách ông phát động và tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ để giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước và cách ông chấm dứt chiến tranh để kiến tạo một nền hòa bình lâu dài với nước lớn luôn có âm mưu thôn tính Việt Nam.