Viện khoa học pháp lý
Sign In
​​

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Tỉnh Quảng Ninh

06/09/2018

Triển khai một trong những nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện Khoa học pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 5/9/2018 Viện Khoa học pháp lý đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn về “Nâng cao kiến thực pháp luật bảo vệ môi trường” tại Tỉnh Quảng Ninh.

Diễn đàn nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Hai bài học lớn của vua Lê Thái Tổ

06/06/2018

Triều đại Hậu Lê có thời gian tồn tại dài nhất: 356 năm (1428-1789), với 26 đời vua, so với các triều đại phong kiến khác của Việt Nam. Đây hoàn toàn không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Đây là sự kiện tất yếu. Với 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa và 5 năm ngồi ở ngôi vua, Lê Thái Tổ - Lê Lợi, đã để lại cho hậu thế hai bài học lớn về bảo vệ sự trường tồn và phát triển của các dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp vẻ vang của vua Lê Lợi được lưu danh muôn thuở với hai bài học lớn: Cách ông phát động và tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ để giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước và cách ông chấm dứt chiến tranh để kiến tạo một nền hòa bình lâu dài với nước lớn luôn có âm mưu thôn tính Việt Nam.