Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học pháp lý
Sign In

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học pháp lý

Viện trưởng
TS. Nguyễn Văn Cương
Điện thoại cơ quan: 0462739744
Email: cuongnv@moj.gov.vn


Phó Viện trưởng
TS. Võ Đình Toàn
Điện thoại cơ quan: 0462739742
Email: toanvd@moj.gov.vn
 
 


DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN:
 
1. Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp
Bộ phận quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp     
- Đinh Bích Hà - Trưởng phòng, Chuyên viên chính 04 62739756
- Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng, Chuyên viên 04 62739756
- Nguyễn Thị Lan - Chuyên viên 04 62739746
- Nguyễn Hữu Thắng - Chuyên viên 04 62739746
- Nguyễn Thị Phương Thúy - Văn thư 04 62739746
- Nguyễn Thanh Hùng 04 62739746
 
Bộ phận kế toán  
- Bùi Thị Phương Anh - Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng  04 62739755
- Lê Thị Thanh Huyền - Kế toán viên 04 62739755
- Lê Thị Hoài - Thủ quỹ 04 62739741
 
2. Ban Nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Ngành
ThS. Dương Bạch Long - Phó Trưởng ban phụ trách, NCVC 04 62739751
- ThS. Trần Thu Trang - Nghiên cứu viên 04 62739751
- Dương Thu Hương - Nghiên cứu viên                                   04 62739751

3. Ban nghiên cứu Pháp luật hình sự
- TS. Nguyễn Minh Khuê - Trưởng ban, Nghiên cứu viên chính 04 62739747
- ThS. Đinh Công Tuấn - Phó Trưởng ban, Nghiên cứu viên 04 62739747
- ThS. Kiều Thị Hảo - Nghiên cứu viên 04 62739747
- ThS. Ngô Thanh Xuyên - Nghiên cứu viên 04 62739747

4. Ban nghiên cứu Pháp luật hành chính - nhà nước
- ThS. Lê Thiều Hoa - Trưởng banNghiên cứu viên               04 62739749
- Trương Hồng Quang - Nghiên cứu viên 04 62739749
- ThS. Hòa Thị Thủy - Nghiên cứu viên 04 62739749

5. Ban nghiên cứu Pháp luật dân sự - kinh tế
- TS. Trần Thị Quang Hồng - Trưởng banNghiên cứu viên      04 62739748
- ThS. Đỗ Thị Thúy Hằng - Nghiên cứu viên 04 62739748
- ThS. Lê Thị Thúy Nga - Nghiên cứu viên 04 62739748

6. Ban nghiên cứu Pháp luật quốc tế
- ThS. Cao Xuân Phong - Trưởng banNghiên cứu viên chính 04 62739752
- ThS. Hà Tú Cầu - Phó Trưởng ban, Nghiên cứu viên chính 04 62739752
- Trần Thị Lan Phương - Nghiên cứu viên 04 62739752

7. Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý
- Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc, Chuyên viên 04 62739753
- Nguyễn Xuân Anh - Phó Giám đốc, Chuyên viên chính       04 62739753
- Trần Thu Anh - Chuyên viên 04 62739753
- Đỗ Đức Minh - Kỹ thuật viên 04 62739757
- Lê Thùy Dương - Chuyên viên 04 62739753
​​​​​​​​​