Yêu cầu Thi hành án dân sự Phú Yên tăng cường kỷ luật, kỷ cương để tránh vi phạm
Sign In

Hoạt động khoa học

Yêu cầu Thi hành án dân sự Phú Yên tăng cường kỷ luật, kỷ cương để tránh vi phạm

Tiếp tục chuyến công tác tại Phú Yên, hôm nay - ngày 12/9, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp và Cục THADS tỉnh Phú Yên. Bộ trưởng nhận định số vụ việc Thi hành án dân sự (THADS) chuyển kỳ sau còn nhiều, còn có sai sót; số lượng án, tiền so với các địa phương khác còn thấp, kết quả chưa tốt. Chính vì vậy, để hoàn thành được nhiệm vụ, ngành tư pháp Phú Yên cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy địa phương; nghiêm túc trong công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát công tác THA nhằm tránh vi phạm.

Những kết quả khả quan
Quá trình làm việc có sự tham gia của ông Hoàng Văn Trà (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) cùng đại diện các Cục, Vụ chức năng của Bộ Tư pháp. Đại diện Sở Tư pháp cũng như Cục THADS tỉnh Phú Yên đã trình bày báo cáo tóm tắt các công việc đã thực hiện được từ đầu năm. Tính đến nay, các công tác trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt, các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật... được triển khai đầy đủ.
Công tác trợ giúp pháp lý và bổ trợ tư pháp được quan tâm thực hiện chặt chẽ, kịp thời, các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát, tham mưu kiện toàn trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và đã đạt được một số kết quả tích cực.
Với vai trò tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, ban hành, rà soát các văn bản qui phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt những yêu cầu đề ra. 
Bên cạnh đó, việc chuyển đổi các văn phòng công chứng, thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đấu giá cũng được thực hiện nghiêm túc. 
Đối với công tác THADS, Ban chỉ đạo THADS các cấp đã tích cực chỉ đạo đẩy mạng công tác THADS trên địa bàn, tập trung chỉ đạo đối với những vụ việc lớn, phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khó thi hành. Bên cạnh đó, cơ quan THADS đã chủ động phối hợp với TAND, VKSND để bàn biện pháp xử lý các vụ án tuyên không rõ, khó thi hành và một số vụ việc đưa ra thi hành nhưng còn có quan điểm chưa thống nhất, khó khăn, phức tạp...
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, Cục THADS tỉnh Phú Yên đã từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với năng lực công tác, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ.
Giải pháp tháo gỡ khó khăn
Bên cạnh một số thành tựu đạt được, công tác tư pháp và THADS trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn một số tồn tại và khó khăn cần tháo gỡ. Các Văn phòng công chứng đã được chuyển đổi hoàn toàn, tuy nhiên số lượng còn hạn chế, mạng lưới chưa được mở rộng để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân.
Bên cạnh đó, công tác bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý còn gặp nhiều khó khăn do thiếu luật sư, theo số liệu, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 22 luật sư, tuy nhiên chỉ 50% trong số đó hoạt động và tham gia và công tác trợ giúp pháp lý...
Về công tác THADS vẫn còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện tình tự, thủ tục về THA; vẫn còn có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc tổ chức THA và Chấp hành viên; số việc và tiền có điều kiện thì hành phải chuyển kỳ sau còn nhiều...
Khó khăn chung của ngành tư pháp và THADS tỉnh Phú Yên nằm ở vấn đề nhân lực và kinh phí. Việc tuyển dụng gặp khó khăn do cơ chế chưa thu hút được những người có trình độ, thêm vào đó khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng kinh phí tổ chức hoạt động lại hạn hẹp nên nhiều chỉ tiêu, kế hoạch không được hoàn thành đúng như mong đợi.
Ghi nhận những nội dung của Sở Tư pháp và Cục THADS báo cáo, Bộ trưởng Lê Thành Long nhận định trong xu hướng phát triển, các lĩnh vực cần sự xuất hiện, tham gia của ngành Tư pháp ngày càng tăng. Trong bối cảnh nguồn lực thì thiếu nhưng nhiệm vụ ngày càng nhiều thì vấn đề quản lý chỉ đạo, điều hành phải thật khoa học, chính xác, tiết kiệm thời gian họp hành để tập trung giải quyết công việc.
Ngoài ra, phải tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động đã và đang xã hội hóa trong ngành tư pháp như các tổ chức công chứng, đấu giá, bổ trợ tư pháp để tránh xảy ra sai phạm, tiêu cực... làm ảnh hưởng tới uy tín của toàn ngành. 
Ngành tư pháp tại Phú Yên cần đầu tư phát triển nguồn lực, có cơ chế thu hút nhân lực để phát triển công tác Tư pháp, đồng thời phát triển đội ngũ luật sư... Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị về chấn chỉnh công tác ban hành văn bản. Triển khai các luật mới được ban hành có liên quan trực tiếp tới ngành Tư pháp: Luật Ban hành văn bản, Đấu giá tài sản...
Đối với công tác THADS, Bộ trưởng nhận số vụ việc chuyển kỳ sau còn nhiều, còn có sai sót; số lượng án, tiền so với các địa phương khác còn thấp, kết quả chưa tốt. Chính vì vậy, để hoàn thành được nhiệm vụ cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy địa phương; nghiêm túc trong công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát công tác THA nhằm tránh vi phạm.
Bộ trưởng chỉ đạo tiếp tục kiện toàn bộ máy, có lộ trình đào tạo cán bộ. Bên cạnh đó cần ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo điều hành công việc phải khoa học, tránh lãng phí thời gian, công sức.
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam