Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sign In

Hoạt động khoa học

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Đảng và Nhà nước đã sớm ban hành những chủ trương, đường lối, chính sách, kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quan tâm sâu sát công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, năm 2017 được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Viện Khoa học pháp lý phối hợp cùng Sở Tư pháp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai hội nghị tập huấn cho các đồng chí đang là cán bộ tư pháp, pháp chế, cán bộ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cơ quan, tổ chức xã hội, đoàn thể…

Đồng chí Võ Đình Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, đồng chí Hồ Văn Hùng Giám đốc Sở Tư pháp đã phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị tập huấn cùng với hai giảng viên đồng chí Lê Thị Minh Ánh, Vụ chính sách và pháp chế, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Cao Xuân Phong, Trưởng ban nghiên cứu pháp luật quốc tế, Viện Khoa học pháp lý.


 
Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí đến từ các cơ quan, ban ngành trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như: Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa thể thao, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở lao động thương binh xã hội, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở kế hoạch đầu tư, Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra, Tòa án, Công an, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể…


 
Hội nghị tập huấn là diễn đàn để cùng nghiên cứu những kiến thức và kỹ năng trong công tác xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản, tham mưu, tư vấn, đề xuất cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị về những nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài ra, hội nghị cũng là cơ hội  để cùng trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường và đề xuất, kiến nghị để tìm ra các giải pháp tối ưu, giúp cho công tác truyền thông về bảo vệ môi trường đạt được kết quả nhất định, góp phần vào việc phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thanh Xuân