Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Bến Tre
Sign In

Hoạt động khoa học

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Bến Tre

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-BTP ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao nhiệm vụ môi trường năm 2017 “Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật về bảo vệ môi trường”, Viện Khoa học pháp lý đã phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức lớp tập huấn về “Nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường” tại tỉnh Bến Tre.

Đoàn tập huấn do TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn. Tham dự lớp tập huấn là các đại biểu công tác tại các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bến Tre như: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh xã hội, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Y tế, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội liên hiệp thanh niên, Thanh tra, Tòa án, Công an, đại diện một số doanh nghiệp và cán bộ thuộc Phòng Tư pháp của một số huyện, thành phố…
 
Sau khi TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Tấn Nhứt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc và chủ trì lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe các chuyên đề sau: chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản. Đây là những nội dung quan trọng nhằm trang bị cho các đại biểu những kiến thức cơ bản về định hướng, tư duy pháp lý làm cơ sở, nền tảng cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; từ đó góp phần làm cầu nối tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương.
Nguyễn Thắng