Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Quảng Nam
Sign In

Hoạt động khoa học

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-BTP ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao nhiệm vụ môi trường năm 2017 “Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật về bảo vệ môi trường”, trong hai ngày 5-6/10/2017, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn về “Nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường” tại tỉnh Quảng Nam.

Đoàn tập huấn do TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn. Tham dự lớp tập huấn có hơn 80 học viên công tác tại các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh xã hội, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Y tế, Quỹ Bảo vệ môi trường, Hội liên hiệp Phụ nữ, Thanh tra, Tòa án, Công an, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Nam, đại diện một số doanh nghiệp và cán bộ thuộc Phòng Tư pháp, cán bộ thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường của một số huyện, thành phố… TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp  đã phát biểu khai mạc và chủ trì lớp tập huấn.
Khai mạc lớp tập huấn, TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp chia sẻ, thời gian qua, hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện, củng cố. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai các quy định, chính sách pháp luật mới, đã nảy sinh một số khó khăn cho cán bộ ở cơ sở. Lớp tập huấn sẽ trang bị, nâng cao kiến thức về các lĩnh vực này cho các cán bộ chuyên trách công tác phổ biến pháp luật, cán bộ pháp chế ở các sở, ban ngành địa phương.
Tại buổi tập huấn, TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, ThS. Cao Xuân Phong, Trưởng ban Nghiên cứu pháp luật quốc tế,  Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, cùng ThS. Lê Thị Bích Thủy, Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp cho học viên các nội dung sau:
- Chính sách pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững;
- Yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
- Pháp luật về quản lý chất thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp cán bộ, công chức tại các cơ quan đơn vị có thêm những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ môi trường; từ đó góp phần làm cầu nối tuyên truyền về pháp luật bảo vệ môi trường ở địa phương, đặc biệt là gắn việc bảo vệ môi trường ngay từ khi xây dựng chính sách pháp luật.
Lớp tập huấn cũng là diễn đàn để các học viên thảo luận, trao đổi những thông tin, những tình huống và các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định pháp luật bảo vệ môi trường, phòng ngừa ô nhiễm môi trường nhằm giữ gìn môi trường mãi mãi xanh - sạch - đẹp.