Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Tỉnh Quảng Ninh
Sign In

Hoạt động khoa học

Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Tỉnh Quảng Ninh

Triển khai một trong những nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện Khoa học pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 5/9/2018 Viện Khoa học pháp lý đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn về “Nâng cao kiến thực pháp luật bảo vệ môi trường” tại Tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc và chủ trì lớp tập huấn. Tham gia giảng với lớp tập huấn có Vụ chính sách và pháp chế, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.


 
Với bốn nội dung chính được đưa vào trong chương trình, theo đó, nội dung về chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững và nội dung về Yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp do TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý trao đổi, thảo luận; Nội dung quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nội dung về Quy định pháp luật về tội phạm môi trường theo Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) do ThS. Lê Thị Minh Ánh trình bày.

Đến dự lớp tập huấn gồm các học viên là đại diện của rất nhiều các cơ quan, ban, ngành đóng trên địa bàn của Tỉnh như: cán bộ pháp chế thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế các phòng/ban chuyên môn của các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; cán bộ trong các cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh); Cảnh sát môi trường; cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục  pháp luật tại cơ quan khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; đại biểu hội luật gia tỉnh, đoàn luật sư, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh…


Lớp tập huấn cũng là diễn đàn để các học viên thảo luận, trao đổi những thông tin, những tình huống và các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, qua đó nhằm triển khai có hiệu quả hơn nữa về công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức chuyên môn pháp luật về bảo vệ môi trường. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tỉnh Quảng Ninh được triển khai thực hiện trong năm 2018 với chủ đề “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.
Thanh Xuân