Khảo sát thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trong năm 2018
Sign In

Hoạt động khoa học

Khảo sát thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trong năm 2018

Trong năm 2018, Viện Khoa học pháp lý đã phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính & theo dõi thi hành pháp luật tổ chức hoạt động khảo sát về “Thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012”. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao Viện Khoa học pháp lý chủ trì thực hiện nhiệm vụ khảo sát về: “Thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012”. Nhiệm vụ được triển khai trong 2 năm 2017 và năm 2018. Trong năm nay, hoạt động khảo sát được tổ chức tại 04 tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh (tháng 4/2018), Vĩnh Phúc (tháng 5/2018), Bình Định (tháng 7/2018) và Nghệ An (tháng 9/2018).

 Nhiệm vụ được triển khai với mục tiêu phân tích, đánh giá một cách khách quan thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện một số chính sách, pháp luật xử lý vi phạm hành chính (phục vụ hoàn thiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành), nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ảnh: Khảo sát tại tỉnh Vĩnh Phúc
Hoạt động khảo sát tập trung vào các nội dung chính: việc áp dụng một số nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính (người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; nguyên tắc đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân); việc áp dụng quy định về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc); việc áp dụng quy định về các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật (biện pháp nhắc nhở và quản lý tại gia đình). Ngoài ra, một số nội dung liên quan đến thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt,… cũng được đề cập trong quá trình tổ chức khảo sát tại các địa phương.


Ảnh: Khảo sát tại tỉnh Bình Định
Tại mỗi địa phương, đoàn đã tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi với người dân, cán bộ của các cấp trên địa bàn và tổ chức Hội nghị chuyên môn tại 02 đơn vị cấp xã, 01 đơn vị cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và một số Tòa án nhân dân cấp huyện và Hội nghị chuyên môn chung cấp tỉnh (Sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân,…). Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng làm việc, hỏi phiếu khảo sát đối với một số trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn.  
Ảnh: Khảo sát tại tỉnh Nghệ An
Thông qua hoạt động khảo sát đã cho thấy khá nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật cũng như cơ chế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên thực tế. Một số quy định pháp luật mặc dù có ý nghĩa tốt nhưng chưa thực sự được bảo đảm để phát huy hiệu quả trong thực tế. Thông qua các buổi Hội nghị chuyên môn, đại diện các cơ quan ban, ngành, cơ quan tư pháp các địa phương đã phản ánh và đề xuất rất nhiều vấn đề liên quan đến Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các báo cáo tham luận cũng như các phiếu khảo sát sẽ được Viện Khoa học pháp lý chắt lọc, xử lý để từ đó có những đề xuất, khuyến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới (đặc biệt giai đoạn sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính)./.
Trương Hồng Quang
Phan Thị Thu Hằng