Viện Khoa học pháp lý tiếp đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-Giê-Ri
Sign In

Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học pháp lý tiếp đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-Giê-Ri

Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2016 - 2017 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp An-giê-ri, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 11/7/2017, Viện Khoa học pháp lý đã tiếp Đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-giê-ri tới thăm và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế thu hút cán bộ có kinh nghiệm tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý. Đoàn công tác do ông Ryad Boudjellab - Phó Tổng Vụ trưởng Vụ đào tạo thẩm phán (Bộ Tư pháp An-giê-ri) làm trưởng đoàn, cùng các thành viên là chuyên gia đến từ An-giê-ri. Đại diện đón tiếp đoàn bên phía Việt Nam gồm có: TS. Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, TS. Nguyễn Hữu Huyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp Việt Nam) và các cán bộ, nghiên cứu viên của Viện Khoa học pháp lý.

Đại diện cả hai bên, Ông Ryad Boudjellab và TS. Nguyễn Văn Cương đã giới thiệu và trao đổi về chức năng, nhiệm vụ cũng như mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của hai viện nghiên cứu về khoa học pháp lý ở hai nước. Qua trao đổi cả hai bên đều nhận thấy rằng, hai viện nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng về cơ cấu tổ chức, hoạt động cũng như quy trình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý...  Đại diện phía An-giê-ri chia sẻ rằng với mục đích ban đầu của họ là nhằm hỗ trợ các cơ quan tư pháp nên thành phần của Viện hiện nay chủ yếu là các thẩm phán có kinh nghiệm; tuy nhiên trong tương lai Viện này cũng có xu hướng mở rộng phạm vi thu hút cán bộ nghiên cứu để phù hợp với việc mở rộng phạm vi hoạt động. Ngoài ra, cả hai bên còn có nhiều trao đổi xoay quanh đến việc ứng dụng, sử dụng sản phẩm nghiên cứu, cách thức huy động nguồn tài trợ quốc tế, hợp tác quốc tế... Về hoạt động chuyên môn, đại diện Viện nghiên cứu pháp luật An-giê-ri cũng đã có trao đổi về một số vấn đề được các nhà khoa học của Viện Khoa học pháp lý đặt ra như: kinh nghiệm áp dụng án lệ, Hội đồng tư pháp quốc gia,...

Kết thúc buổi làm việc, đại diện của Đoàn công tác Bộ Tư pháp An-giê-ri và đại diện Viện Khoa học pháp lý đều khẳng định rằng hai bên cần tiếp tục xúc tiến các hoạt động trao đổi thông tin để tăng cường hợp tác trong các hoạt động cụ thể trong thời gian tới.
Hằng Như