Đoàn công tác của Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp làm việc với Trung tâm Nghiên cứu so sánh pháp luật châu Á của Trường đại học Quản lý Singapore
Sign In

Hợp tác quốc tế

Đoàn công tác của Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp làm việc với Trung tâm Nghiên cứu so sánh pháp luật châu Á của Trường đại học Quản lý Singapore

Thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học năm 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tư pháp, từ ngày 28 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 10 năm 2015 Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức đoàn công tác đi trao đổi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm của Singapore và Malaisia về một số lĩnh vực nghiên cứu; đồng thời tìm hiểu về cơ chế hợp tác trao đổi nghiên cứu viên, chuyên gia. Đoàn công tác của Viện do TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý làm trường đoàn.

Ngày 28 tháng 9, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu so sánh pháp luật châu Á của Trường đại học Quản lý Singapore (SMU). Tại đây, Đoàn đã được nghe bà Wan Wai Yee Phó giám đốc Trung tâm và các giáo sư của trường giới thiệu về Trung tâm cũng như tìm hiểu về các dự án nghiên cứu mà Trung tâm đã và đang thực hiện, nhất là về các dự án thực hiện theo đơn đặt hàng của Chính phủ và các dự án có sự phối hợp triển khai nghiên cứu của nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Singapore. Đoàn đã trao đổi, thảo luận và đặt các câu hỏi để tìm hiểu kỹ hơn về cách thức phối hợp, cũng như cách thức đăng tải, công bố các kết quả nghiên cứu…

 

Đoàn cũng đã đi thăm Thư viện pháp luật của Trường đại học Quản lý Singapore. Đây là một thư viện mở và là thư viện dùng chung cho 6 trường đại học. Việc quản lý và dịch vụ khai thác thư viện hoàn toàn tự động. Các thông tin, tài liệu tham khảo 100% đã được số hóa, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giáo sư và sinh viên nghiên cứu, học tập.

 

Kết thúc buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý đã thay mặt Đoàn công tác cảm ơn sự đóng tiếp trọng thị và nhiệt tình của lãnh đạo và các giáo sư của Trung tâm. Hai bên đã nhất trí sẽ duy trì mối quan hệ và sẵn sàng hợp tác, nhất là trong việc trao đổi chuyên gia và nghiên cứu viên pháp luật trong thời gian tới.

ThS. Dương Bạch Long

NCVC. Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp