Hội thảo “Hoạt động xây dựng và phân tích chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật – Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm của Canada”
Sign In

Hợp tác quốc tế

Hội thảo “Hoạt động xây dựng và phân tích chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật – Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm của Canada”

Ngày 12/11/2015, Viện Khoa học Pháp lý được sự tài trợ của Dự án Phát triển lập pháp quốc gia Canada (NLD) đã tổ chức Hội thảo “Hoạt động xây dựng và phân tích chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật – Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm của Canada”

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, xây dựng và phân tích chính sách là một trong những điểm mới căn bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, và Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức và góp phần thay đổi tư duy của các cán bộ trực tiếp tham gia vào quy trình xây dựng chính sách và pháp luật hiện nay, đồng thời, giới thiệu một cách đầy đủ nhất về quy trình xây dựng pháp luật của Việt Nam hiện nay và quy trình xây dựng chính sách trong xây dựng pháp luật của Canada, lấy đó làm nguyên liệu cho việc xây dựng một cuốn Sổ tay về Xây dựng và Phân tích Chính sách – một tài liệu được coi là quy định mềm, cùng với Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHVBQPPL 2015 tạo thành bộ công cụ cho các cán bộ tham gia hoạt động xây dựng pháp luật sắp tới.

 

 

Nội dung của hội thảo tập trung vào 3 phần chính:

 

Thứ nhất, giới thiệu về quy trình xây dựng chính sách, theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015; định hướng triển khai các quy định về đánh giá tác động chính sách và giới thiệu những nội dung cơ bản về quy trình xây dựng chính sách theo dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHVBQPPL 2015. Các nôi dung này lần lượt được các chuyên gia là TS. Nguyễn Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, TS. Dương Thanh Mai, Chuyên gia cao cấp Bộ Tư pháp và Ông Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày. Bên cạnh đó, để có thêm góc nhìn toàn diện về thực trạng đáp ứng của đội ngũ phân tích chính sách công ở Việt Nam hiện nay, hội thảo có mời PGS. TS. Đỗ Phú Hải, Phó trưởng khoa Khoa Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày về vấn đề này trong chuyên đề “Giáo dục và đào tạo xây dựng chính sách công: Những vấn đề thực tiễn đặt ra”.

 

Thứ hai, kinh nghiệm của Canada về xây dựng và phân tích chính sách. Trong phần này, với kinh nghiệm thực tiễn của mình, các chuyên gia đến từ Ban Xây dựng chính sách thuộc Bộ Tư pháp bang Ontario, Canada đã khái quát trình bày các nội dung cơ bản sau đây:

 

- Tổng quan về quy trình xây dựng và phê duyệt chính sách trong xây dựng pháp luật ở Canada và so sánh với quy trình của Việt Nam;

 

- Phương pháp xác định và kiểm chứng vấn đề;

 

- Đánh giá tác động chính sách

 

- Tham vấn

 

Ngoài việc nêu các khái niệm và lý thuyết của các bước trong quy trình xây dựng chính sách, các chuyên gia Canada còn bổ sung rất nhiều ví dụ và các nghiên cứu tình huống để phân tích và làm rõ các nội dung được nêu.

 

Tại phiên cuối cùng của hội thảo, Viện Khoa học Pháp lý, với tư cách là đơn vị chủ trì, phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chính thức công bố với hội thảo hoạt động “Xây dựng Sổ tay hướng dẫn xây dựng và phân tích chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật”. Theo thông báo của TS. Nguyễn Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, cuốn Sổ tay đến nay đã hoàn thiện phần đề cương chung, các nội dung chi tiết khác đang được nhóm nghiên cứu tích cực xây dựng và triển khai.

 

Hội thảo có sự tham gia và ủng hộ của đông đảo các đại biểu đến từ các bộ, ngành, các cơ quan địa phương (Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, An Giang…), các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các chuyên gia khoa học độc lập chuyên về phân tích và xây dựng chính sách. Hội thảo cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới báo chí, truyền thông./. 

Tin: Mai Trang, Ảnh: Xuân Phong