Hội thảo hoàn thiện sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Sign In

Hợp tác quốc tế

Hội thảo hoàn thiện sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Trong khuôn khổ Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam, ngày 09 tháng 3 năm 2017, tại Hà Nội, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Bộ ngành về bản thảo Sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Hội thảo có sự tham dự của hơn 45 đại biểu đại diện của các Bộ ngành như Bộ Tài Chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội, trường Đại học luật Hà Nội..., các thành viên nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của phía Việt Nam, chuyên gia xây dựng chính sách của Canada, đại diện của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) và các cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học. Trong quá trình soạn thảo, dự thảo cuốn Sổ tay đã nhiều lần được đưa ra để các nhóm đối tượng sử dụng tiềm năng đóng góp ý kiến hoàn thiện. Lần đóng góp ý kiến từ phía đại diện các Bộ, ngành lần này là lần cuối cùng trước khi hoàn tất quá trình dự thảo nội dung Sổ tay.

Tại hội thảo, các thành viên nhóm soạn thảo giới thiệu cách tiếp cận nội dung chính và những sửa đổi quan trọng trong quá trình soạn thảo từng chương dự thảo của cuốn Sổ tay và trên cơ sở đó các đại biểu đánh giá và góp ý kiến. Các đại biểu cũng như chuyên gia xây dựng chính sách Canada đều đánh giá rằng dự thảo Sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã có bước hoàn thiện đáng kể: các nội dung trong Sổ tay là phù hợp với thực tiễn, ngôn ngữ dễ hiểu, trình bày khoa học, dễ tiếp cận… Các đại biểu cũng kiến nghị nhóm soạn thảo tiếp tục sửa đổi một số nội dung còn mâu thuẫn, giảm lược một số nội dung, và cân nhắc bổ sung một số giải pháp đối với các nội dung là các vướng mắc thực tế của các bộ ngành được các các đại biểu nêu lên tại Hội thảo. Các thành viên nhóm soạn thảo đã có các trao đổi, phản hồi trực tiếp tại Hội thảo về quan điểm cũng như giải pháp của nhóm soạn thảo để hoàn thiện nội dung dự thảo Sổ tay trước khi chính thức xuất bản.

Hội thảo cũng nghe chuyên gia xây dựng chính sách của Canada đã trình bày về chiến lược tập huấn về xây dựng chính sách trên cơ sở cuốn Sổ tay này. Chiến lược tập huấn khoa học, logic và sẽ là hoạt động rất thiết thực giúp việc tiếp cận và ứng dụng cuốn Sổ tay có hiệu quả và nhanh chóng sau khi Sổ tay hoàn thành.
Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Cương, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý kết luận rằng: về cơ bản cuốn Sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã có sự hoàn thiện đáng kể sau thời gian dài soạn thảo qua nhiều lần dự thảo khác nhau. Qua hoạt động lấy ý kiến Bộ ngành bằng văn bản và qua hội thảo này, nhóm soạn thảo đã tiếp thu được nhiều ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện lần cuối cuốn Sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cuốn Sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - một sản phẩm có giá trị ứng dụng cao trên thực tiễn trong thời gian tới.
Hằng Như