Kỹ thuật phân tích, đánh giá chính sách
Sign In

Kỹ thuật phân tích, đánh giá chính sách

Sổ tay phân tích chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

08/11/2017

Năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (mới) đã được Quốc hội ban hành. Một trong những điểm mới căn bản của đạo luật này là bổ sung các quy định về xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi soạn thảo một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như luật, pháp lệnh, một số loại nghị định và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Để thực hiện được quy định mới này, công tác xây dựng pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương cần được kiện toàn về nhiều mặt. Trong số đó phải kể tới việc trang bị cho các cán bộ tham gia tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật những kỹ năng, hiểu biết cần thiết để có thể tiến hành công việc phân tích, đánh giá, tham mưu chọn lựa phương án chính sách phù hợp trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Cuốn sổ tay này được Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao cho Viện Khoa học pháp lý chủ trì, phối hợp với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cùng các cơ quan, tổ chức, chuyên gia có liên quan biên soạn nhằm phúc đáp yêu cầu đó của thực tiễn. Việc biên soạn cuốn sổ tay hướng tới mục đích giúp cho các cán bộ xây dựng chính sách tại các cơ quan trung ương có thêm công cụ để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chính sách trong các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật một cách có chất lượng, vừa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng vừa phúc đáp nhu cầu, đòi hỏi phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Hội thảo: “Xây dựng chính sách trong quá trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại tỉnh Lạng Sơn”

07/04/2017

Trong khuôn khổ Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2017, tại thành phố Lạng Sơn, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo về xây dựng chính sách trong quá trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại tỉnh Lạng Sơn. Hội thảo có gần 50 đại biểu tham dự, bao gồm các đại diện của các Sở ngành của tỉnh Lạng Sơn như: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc... các thành viên nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Viện Khoa học pháp lý, đại diện của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) và các cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học pháp lý.

Tọa đàm góp ý, hoàn thiện, chỉnh lý cuốn Sổ tay xây dựng chính sách trong hoạt động xây dựng pháp luật

09/11/2016

Trong 2 ngày 09 - 10 tháng 11 năm 2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm góp ý, hoàn thiện, chỉnh lý Sổ tay xây dựng chính sách trong hoạt động xây dựng pháp luật do Viện Khoa học pháp lý chủ trì soạn thảo. Tọa đàm có sự tham dự của hơn 30 đại biểu bao gồm các chuyên gia độc lập đến từ Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, pháp chế các Bộ ngành ở Trung ương như Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… , các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, các chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý và đại diện của Dự án phát triển lập pháp quốc gia (NLD).

Hội thảo Tham vấn: Phương pháp lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015

01/09/2016

Trong 2 ngày 30 - 31 tháng 8 năm 2016, tại Vĩnh Phúc, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Tham vấn phương pháp lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015 và góp ý cho một chương về kỹ thuật lấy ý kiến trong dự thảo Sổ tay hướng dẫn phân tích chính sách (Chương IV) do Viện Khoa học pháp lý chủ trì soạn thảo.

Hội thảo Hoàn thiện Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật

28/07/2016

Trong 3 ngày, 25-27 tháng 7 năm 2016, tại Hải Phòng, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo về Hoàn thiện Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật. Hội thảo có sự tham dự của hơn 30 đại biểu đại diện của các Bộ ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ các vấn đề chung), đại diện của trường Đại học luật Hà Nội..., nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách của phía Việt Nam, nhóm chuyên gia xây dựng và phân tích chính sách của Canada, đại diện của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) và các cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học.