Kỹ thuật phân tích, đánh giá chính sách
Sign In

Kỹ thuật phân tích, đánh giá chính sách

Hội thảo: “Xây dựng chính sách trong quá trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại tỉnh Lạng Sơn”

07/04/2017

Trong khuôn khổ Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2017, tại thành phố Lạng Sơn, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo về xây dựng chính sách trong quá trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại tỉnh Lạng Sơn. Hội thảo có gần 50 đại biểu tham dự, bao gồm các đại diện của các Sở ngành của tỉnh Lạng Sơn như: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc... các thành viên nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Viện Khoa học pháp lý, đại diện của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) và các cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học pháp lý.

Tọa đàm góp ý, hoàn thiện, chỉnh lý cuốn Sổ tay xây dựng chính sách trong hoạt động xây dựng pháp luật

09/11/2016

Trong 2 ngày 09 - 10 tháng 11 năm 2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm góp ý, hoàn thiện, chỉnh lý Sổ tay xây dựng chính sách trong hoạt động xây dựng pháp luật do Viện Khoa học pháp lý chủ trì soạn thảo. Tọa đàm có sự tham dự của hơn 30 đại biểu bao gồm các chuyên gia độc lập đến từ Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, pháp chế các Bộ ngành ở Trung ương như Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… , các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, các chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý và đại diện của Dự án phát triển lập pháp quốc gia (NLD).

Hội thảo Tham vấn: Phương pháp lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015

01/09/2016

Trong 2 ngày 30 - 31 tháng 8 năm 2016, tại Vĩnh Phúc, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Tham vấn phương pháp lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015 và góp ý cho một chương về kỹ thuật lấy ý kiến trong dự thảo Sổ tay hướng dẫn phân tích chính sách (Chương IV) do Viện Khoa học pháp lý chủ trì soạn thảo.

Hội thảo Hoàn thiện Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật

28/07/2016

Trong 3 ngày, 25-27 tháng 7 năm 2016, tại Hải Phòng, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo về Hoàn thiện Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật. Hội thảo có sự tham dự của hơn 30 đại biểu đại diện của các Bộ ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ các vấn đề chung), đại diện của trường Đại học luật Hà Nội..., nhóm soạn thảo cuốn Sổ tay xây dựng và phân tích chính sách của phía Việt Nam, nhóm chuyên gia xây dựng và phân tích chính sách của Canada, đại diện của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) và các cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học.