Sign In

Giới thiệu văn bản

Tin tức

Khuyến khích ứng dụng phương tiện giao thông thân thiện môi trường

30/09/2017

Tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đang có những cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải vào không khí (xe xanh).

Nghiên cứu trao đổi

Thực trạng - thách thức và định hướng quản lý sử dụng tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững ĐBSCL

29/09/2017

Tài nguyên nước là nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế-xã hội, mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phải dựa trên khả năng thực tế của nguồn nước, phù hợp với các xu thế diễn biến nguồn nước trong tương lai. Vì vậy, giải quyết vấn về tài nguyên nước, bảo đảm khai thác, sử dụng là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong bối cảnh nêu trên, điều này đòi hỏi phải có cách nhìn nhận mới về cách thức quản lý, sử dụng nguồn nước. Tại phiên chuyên đề Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL sáng 26/9, ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có bài tham luận đánh giá thực trạng, phân tích các thách thức đối với tài nguyên nước vùng đồng bằng, từ đó đề xuất định hướng quản lý, sử dụng tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững vùng ĐBSCL. Cổng TTĐT Bộ xin giới thiệu một số nội dung tham luận này.

Hỏi đáp pháp luật