Quản lý khoa học
Sign In

Quản lý khoa học

Nghiệm thu đề án khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp năm 2013”

23/02/2017

Sáng ngày 23/02/2017, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề án “Nghiên cứu xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp năm 2013” thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2015-2016 về “Nghiên cứu khoa học và xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp năm 2013” do Viện Khoa học pháp lý là tổ chức chủ trì, PGS.TS. Hoàng Thế Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ nhiệm Đề án.

Trao quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 của Bộ Tư pháp

15/02/2017

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-BTP ngày 20/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 của Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 15/02/2017, Viện Khoa học pháp lý tổ chức họp trao Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 của Bộ Tư pháp cho các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm các nhiệm vụ.

Bài phát biểu chỉ đạo của TTCP Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017

10/02/2017

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Định hướng trọng tâm trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư pháp

02/01/2017

Ngày 8 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2549/QĐ-BTP phê duyệt định hướng trọng tâm trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư pháp. Theo đó, 5 định hướng trọng tâm được xác định trong giai đoạn này là:

Viện Khoa học pháp lý tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu một số nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2016

28/12/2016

Ngày 28/12/2016, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu đối với hai (02) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Xuất sắc, gồm: (1) Đề tài “Luận cứ khoa học và thực tiễn sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý” do TS.Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Chủ nhiệm đề tài; và (2) Đề tài “Nghiên cứu tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự trong việc quy định các tội phạm với các luật khác trong hệ thống pháp luật Việt nam” do GS.TS.Nguyễn Ngọc hòa, Chuyên gia cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội làm Chủ nhiệm đề tài.

Tin nghiệm thu nhiệm vụ điều tra cơ bản: “Thực trạng đảm bảo thực hiện quyền bào chữa và quyền có người đại diện pháp lý của cá nhân ở Việt Nam“

21/12/2016

Ngày 21/12/2016, tại trụ sở Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả của Dự án điều tra cơ bản “Thực trạng đảm bảo thực hiện quyền bào chữa và quyền có người đại diện pháp lý của cá nhân ở Việt Nam” do TS. Dương Thị Thanh Mai - Chuyên viên cao cấp Bộ Tư pháp làm chủ nhiệm Dự án. Hội đồng nghiệm thu Dự án có sự tham gia của PGS.TS. Hoàng Thế Liên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, hai thành viên phản biện của Hội đồng là PGS.TS. Trần Văn Độ - Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Nguyên Chánh án Tòa án quân sự Trung ương và TS. Đặng Quang Phương – Nguyên Phó Chánh án tòa án nhân dân tối cao cùng các thành viên khác có chuyên môn sâu đến từ: Ủy ban quốc phòng và an ninh Quốc hội; Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học pháp lý và Ban chủ nhiệm Dự án.

Hội thảo công bố và chuyển giao kết quả nghiên cứu một số nhiệm vụ khoa học của Bộ Tư pháp

29/09/2016

Ngày 27/9/2016, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo công bố và chuyển giao kết quả nghiên cứu đối với ba (03) nhiệm vụ khoa học: (1) Đề án khoa học cấp Bộ “Khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm chế định thừa phát lại tại một số tỉnh/thành phố” do TS. Nguyễn Văn Hiển, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý làm chủ nhiệm; (2) Dự án điều tra cơ bản “Thực trạng thi hành pháp luật an toàn thực phẩm và vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đảm bảo thi hành” và (3) Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước” do TS. Nguyễn Văn Cương, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý làm chủ nhiệm.

Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Kinh nghiệm thi hành án hành chính của một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam”

04/07/2016

Ngày 04/7/2016, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Kinh nghiệm thi hành án hành chính của một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam” do ThS. Vũ Thị Hằng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu Đề tài có sự tham gia của đại diện các nhà khoa học, cơ quan quản lý, ban chủ nhiệm đề tài và đại biểu của một số đơn vị thuộc Bộ.

Tin nghiệm thu Đề án khoa học cấp Bộ: “Khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm thừa phát lại tại một số tỉnh/thành phố”

03/06/2016

Vấn đề Thừa phát lại (TPL) được Nhà nước ta đặt ra nhằm bảo vệ tốt hơn, đa dạng hơn quyền con người, quyền công dân và nâng cao hiệu quả hoạt động Tư pháp và xã hội hóa các hoạt động của nhà nước, Quốc hội Khóa XII và Khóa XIII đã ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm chế định TPL tại một số địa phương. Chính phủ đã triển khai thực hiện việc thí điểm này tại TP.Hồ Chí Minh (giai đoạn 1 từ năm 2009-2012) và sau đó là 13 tỉnh/thành phố (giai đoạn 2). Năm 2015 là năm tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm thực hiện chế định TPL theo Nghị quyết của Quốc Hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh đó, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao chủ trì thực hiện Đề án “Khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm thừa phát lại tại một số tỉnh/thành phố” do TS. Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý làm chủ nhiệm đã triển khai, hoàn thành kết quả và tổ chức nghiệm thu tại Hội đồng đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật vào 14h00, ngày 02 tháng 6 năm 2016.

Tin nghiệm thu Nhiệm vụ điều tra cơ bản “Thực trạng thi hành pháp luật an toàn thực phẩm và vai trò của cơ quan bảo vệ pháp luật trong đảm bảo thi hành”

20/05/2016

Vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, từ gian bếp của mỗi gia đình đến các chợ hay các quán hàng ăn đến cả những nhà hàng lộng lẫy. Trong bối cảnh như vậy, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã hoàn thành kết quả nghiên cứu nhiệm vụ điều tra cơ bản về “Thực trạng thi hành pháp luật an toàn thực phẩm và vai trò của cơ quan bảo vệ pháp luật trong đảm bảo thi hành” do TS. Nguyễn Văn Cương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý làm chủ nhiệm và đã tổ chức thành công Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ điều tra cơ bản trên.