Trao quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 của Bộ Tư pháp
Sign In

Quản lý khoa học

Trao quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-BTP ngày 20/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 của Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 15/02/2017, Viện Khoa học pháp lý tổ chức họp trao Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 của Bộ Tư pháp cho các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm các nhiệm vụ.

Tham dự cuộc họp có đại diện của tổ chức chủ trì là Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học pháp lý; các đồng chí chủ nhiệm là các nhà khoa học thuộc một số đơn vị của Bộ Tư pháp và thư ký các nhiệm vụ.
 

 
Theo Quyết định số 89/QĐ-BTP, năm 2017 Bộ Tư pháp triển khai 14 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, trong đó: Lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ có 05 nhiệm vụ: (1) Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp; (2) Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay; (3) Đổi mới công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay; (4) Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành bảo đảm thực thi thông suốt, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; (5) Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự; Lĩnh vực pháp luật dân sự có 04 nhiệm vụ: (1) Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015; (2) Nhận diện lý thuyết vật quyền và vấn đề áp dụng tại Việt Nam; (3) Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm để thực thi các quy định mới của Bộ luật dân sự năm 2015; (4) Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho Việt Nam; Lĩnh vực pháp luật hình sự có 01 nhiệm vụ “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015”; Lĩnh vực đào tạo có 02 nhiệm vụ: (1) “Đổi mới hoạt động giảng dạy và đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội”; (2) “Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay”; 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế”.

Trong không khí của những ngày đầu xuân Đinh Dậu, các đồng chí chủ nhiệm, đại diện tổ chức chủ trì nhiệm vụ rất phấn khởi khi nhận Quyết định giao nhiệm vụ sớm. Các đồng chí chủ nhiệm đều thể hiện rõ quyết tâm và hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.


Buổi trao Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hy vọng với sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, các tổ chức chủ trì, các nhà khoa học sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác chung của Bộ, Ngành Tư pháp.
Nguyễn Thắng