Tin nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Mối quan hệ giữa Pháp luật và Công lý - Lý luận và Thực tiễn”
Sign In

Quản lý khoa học

Tin nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Mối quan hệ giữa Pháp luật và Công lý - Lý luận và Thực tiễn”

Ngày 25/05/2017, tại trụ sở Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Cơ sở “Mối quan hệ giữa Pháp luật và Công lý - Lý luận và Thực tiễn” do đồng chí Trần Thị Lan Phương - Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Pháp luật quốc tế, Viện Khoa học pháp lý làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài có sự tham gia của TS. Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý làm Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên là các cán bộ nghiên cứu có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của các đơn vị thuộc Viện. Đến dự buổi nghiệm thu còn có sự có mặt của các đoàn viên trong Chi đoàn thanh niên Viện và Ban chủ nhiệm đề tài.

Thay mặt cho ban chủ nhiệm đề tài, đồng chí Trần Thị Lan Phương đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài. Theo đó, mục tiêu của đề tài là nhận diện bản chất pháp luật và công lý, mối quan hệ giữa Pháp luật và Công lý từ góc nhìn của các trường phái khác nhau. Quan đó, nhóm  nghiên cứu bước đầu rút ra mối quan hệ giữa Pháp luật và Công lý trong thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Với mục tiêu trên, đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung sau: (1) Nhận diện quan niệm, quan điểm lý luận về khái niệm pháp luật và công lý; (2) Mối quan hệ giữa pháp luật và công lý; (3) Đưa ra những đề xuất, khuyến nghị về đảm bảo công lý trong thực thi pháp luật và thực tiễn đời sống ở Việt Nam.


Tại buổi nghiệm thu, kết quả nghiên cứu của Đề tài đã được Hội đồng đánh giá toàn diện với các điểm thành công và chưa thành công cụ thể như:

Thứ nhất, việc triển khai nghiên cứu đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, huy động được sự tham gia của hầu hết đoàn viên là nghiên cứu viên trong Viện. Từ đó, thể hiện được cách tiếp cận đa ngành trong kết quả nghiên cứu của đề tài.

Thứ hai, kết quả nghiên cứu đề tài khá giàu thông tin và đa dạng, một số chuyên đề được viết tốt. Đề tài đã có phân tích khá sâu về vấn đề “công lý”.

Thứ ba, vấn đề trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo khá chi tiết, đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy của nguồn thông tin.

Bên cạnh các thành công trên, Hội đồng cũng đã khuyến nghị các vấn đề để nhóm nghiên cứu hoàn thiện thêm như: cơ cấu lại Báo cáo phúc trình cho logic hơn; nghiên cứu làm rõ phân biệt giữa “công lý” và lẽ “công bằng”.


 
Với các kết quả đã đạt được Hội đồng đánh giá nghiệm thu thống nhất ý kiến cho rằng Đề tài đã đáp ứng được yêu cầu đã đặt ra trong đề cương đã phê duyệt và bỏ phiếu đề tài xếp loại Đạt.
Nguyễn Lan