Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện cơ chế quản trị tòa án để đảm bảo độc lập theo tinh thần Hiến pháp năm 2013”
Sign In

Quản lý khoa học

Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện cơ chế quản trị tòa án để đảm bảo độc lập theo tinh thần Hiến pháp năm 2013”

Chiều ngày 20/4/2018, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện cơ chế quản trị tòa án để đảm bảo độc lập theo tinh thần Hiến pháp năm 2013” do TS. Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Hoàng Thế Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp là chủ tịch, cùng các thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài như: GS.TS. Phan Trung Lý - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, TS. Nguyễn Sơn - Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, TS. Phạm Quý Tỵ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, PGS.TS. Tô Văn Hòa - Trưởng Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, TS. Võ Đình Toàn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, TS. Trần Văn Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Văn Hiển thay mặt nhóm tác giả trình bày tóm kết quả nghiên cứu đề tài. Theo đó, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị tòa án nói chung và thực trạng quản trị tòa án ở Việt Nam nói riêng, từ đó đề xuất mô hình quản trị tòa án phù hợp nhằm đảm bảo tính độc lập theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.


 
Các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính công phu, nghiêm túc của Ban chủ nhiệm đề tài và Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài ở những điểm sau:
Thứ nhất, đề tài đã nghiên cứu làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về quyền tư pháp, sự độc lập của tư pháp, về mô hình quản trị tòa án mới.
Thứ hai, đề tài đã đánh giá một cách tương đối đầy đủ, toàn diện những vấn đề liên quan đến quản lý về mặt tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.


 
Thứ ba, đề tài đã phân tích, tổng hợp tương đối đầy đủ các mô hình quản trị tòa án trên thế giới, đặc biệt là những nước chuyển đổi và các nước có đặc điểm kinh tế - xã hội, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước tương đồng với Việt Nam.
Thứ tư, đề tài đã đề xuất được các mô hình quản trị tòa án phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thêm một số điểm sau: Làm rõ nội hàm độc lập xét xử trong mối quan hệ giữa các nhánh quyền lực, giữa tòa án cấp trên với tòa án cấp dưới; Để đảm bảo độc lập xét xử thì đặt ra yêu cầu gì đối với quản trị tòa án; Ưu điểm, nhược điểm của hai mô hình đề xuất và tiền đề để tiến đến các mô hình đó như thế nào?...
Kết quả nghiên cứu đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt.
Nguyễn Thắng