Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay”
Sign In

Quản lý khoa học

Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay”

Chiều ngày 25/7/2018, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Bá Bình, Phó Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài. Trường Đại học Luật Hà Nội là tổ chức chủ trì thực hiện đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên do GS.TS. Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các ủy viên là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.
 

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài TS. Nguyễn Bá Bình, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài. Theo đó, đề tài đã khái quát được các vấn đề cơ bản về án lệ, điều kiện áp dụng án lệ ở các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới và Việt Nam, chỉ ra sự khác biệt trong quan niệm về án lệ ở các quốc gia trên thế giới; Làm rõ vai trò của việc sử dụng án lệ trong đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp tại các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam, nhất là tại Trường Đại học Luật Hà Nội; Đưa hệ thống các giải pháp, kiến nghị và các điều kiện đối với học viên, học liệu, nội dung chương trình đào tạo… khi sử dụng án lệ vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, nhất là tại Trường Đại học Luật Hà Nội với tư cách là Trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.


Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu đã góp ý, bổ sung vào một số nội dung của đề tài để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu.
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, GS.TS. Hoàng Thế Liên, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài ở một số điểm như sau: Phần tổng quan cần chỉnh sửa, nâng cấp theo từng vấn đề; bổ sung giới hạn, phạm vi nghiên cứu; làm rõ khái niệm hoạt động đào tạo, đối tượng đào tạo, cán bộ pháp luật, tư pháp; bổ sung lập luận về chuẩn đầu ra khi đề xuất sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam… để sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.
Kết quả đánh giá xếp loại đề tài: Đề tài đạt loại Xuất sắc.
Nguyễn Thắng