Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho Việt Nam”
Sign In

Quản lý khoa học

Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho Việt Nam”

Chiều ngày 14/8/2018, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho Việt Nam” do TS. Nguyễn Minh Oanh, Giảng viên Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài. Trường Đại học Luật Hà Nội là tổ chức chủ trì thực hiện đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên do TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các ủy viên là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: TS. Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, TS. Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, PGS. TS. Dương Đăng Huệ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, ThS. Tạ Quang Đôn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước, Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Công ty Luật BASICO, TS. Nguyễn Khắc Hải - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.


Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài TS. Nguyễn Minh Oanh, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài. Theo đó, đề tài đã đưa ra được khái niệm tiền ảo, làm rõ các đặc điểm cơ bản của tiền ảo, đưa ra các cách phân loại khoa học về tiền ảo, đánh giá được các lợi ích và nhược điểm của tiền ảo đối với kinh tế, xã hội; đề tài đã rà soát, tổng hợp, đánh giá được các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến tiền ảo, từ đó xác định được các khía cạnh pháp lý cần điều chỉnh đối với tiền ảo tại Việt Nam; đề tài thành công trong việc nghiên cứu thực trạng pháp luật của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến tiền ảo; đề tài đã đưa ra các giải pháp, khuyến nghị ban đầu về hoàn thiện chính sách và khung pháp lý quản lý và điều chỉnh về tiền ảo ở Việt Nam.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu đã góp ý, bổ sung vào một số nội dung của đề tài để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài ở một số điểm sau: làm rõ hơn nội hàm khái niệm tiền ảo, tiền mã hóa; cập nhật thêm một số thông tin mới trong quan niệm của thế giới và các nước về tiền ảo; một số kiến nghị mới dừng lại ở việc nêu vấn đề, ví dụ: kiến nghị thừa nhận tiền ảo là một loại tài sản nhưng không đưa ra phương án thực hiện; kiến nghị chưa nên công nhận tiền ảo là phương thức thanh toán chưa rõ về cơ sở khoa học, chưa đánh giá được tác động; kiến nghị thu thuế cũng mới chỉ nêu vấn đề; chưa làm rõ được các yếu tố ảnh hướng đến việc quyết định đến chính sách, pháp luật của Việt Nam đối với tiền ảo. Ban chủ nhiệm cần sớm chỉnh sửa, hoàn thiện để đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả đánh giá đề tài xếp loại Đạt.
Nguyễn Thắng