Sign In

Bài trích tạp chí

Giới thiệu sách

Giới thiệu về Báo cáo Phát triển thế giới năm 2017: QUẢN TRỊ VÀ PHÁP LUẬT (Governance and the law) - Ngân hàng Thế giới

22/05/2017

Nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo quốc gia thường rất quan tâm tới hiện tượng rằng không ít chính sách được thiết kế với mục đích cải thiện cuộc sống của người dân nhưng trong thực tế lại không mang lại kết quả mong muốn, thậm chí mang lại kết quả trái ngược. Thực tế đó đặt ra câu hỏi lớn: Yếu tố nào làm cho các quốc gia có thể ban hành được các chính sách tốt và yếu tố nào làm cho chính sách được ban hành thực sự có thể cải thiện cuộc sống của người dân, mang lại sự phát triển cho xã hội? Làm sao tránh được những chính sách bề ngoài có vẻ tốt nhưng kết quả thực tế lại là điều ngược lại? Đây là những câu hỏi được đặt ra và được trả lời trong Báo cáo Phát triển thế giới năm 2017 với chủ đề “Quản trị và Pháp luật”.