Lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý chúc mừng Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Sign In

Tổ chức - đoàn thể

Lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý chúc mừng Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng nay (21/6), nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam lần thứ 92 (21/6/1925-21/6/2017), TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện khoa học pháp lý đã đến chúc mừng cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý.

Công tác biên soạn các tài liệu tham khảo nội bộ để cung cấp cho cán bộ pháp chế các ngành và các địa phương đã được quy định là một trong 6 nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu pháp lý (tổ chức tiền thân của Viện Khoa học pháp lý hiện nay) theo Quyết định số 23/QĐ ngày 23/3/1981 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp chế quy định chức năng và nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu pháp lý. Trải qua hơn 30 năm phát triển, đến nay, các ấn phẩm Thông tin khoa học pháp lý gồm có Đặc san Thông tin Khoa học pháp lý và Phụ lục Thông tin khoa học pháp lý "Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp" đã không ngừng được đổi mới cả về hình thức và chất lượng, phục vụ tích cực cho hoạt động của Bộ Tư pháp và ngành tư pháp. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử của Viện khoa học pháp lý cũng luôn được cán bộ Trung tâm duy trì, cập nhật thường xuyên các thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý trong và ngoài ngành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quản lý khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học của ngành tư pháp mà Bộ Tư pháp đã giao cho Viện khoa học pháp lý.

Tại buổi chúc mừng, TS. Nguyễn Văn Cương đã ghi nhận những đóng góp của các cán bộ Trung tâm trong công tác biên soạn, phát hành ấn phẩm Thông tin khoa học pháp lý và điều hành trang thông tin của Viện khoa học pháp lý. Thay mặt cán bộ Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Thu Hương đã cảm ơn sự động viên, ghi nhận của Lãnh đạo Viện, đồng thời khẳng định cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý sẽ luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của Lãnh đạo Viện đối với Trung tâm.