Cụm thi đua số II kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Viện Khoa học pháp lý
Sign In

Tổ chức - đoàn thể

Cụm thi đua số II kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Viện Khoa học pháp lý

Ngày 25/7/2017, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số II, khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Hùng Vừa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột, Cụm trưởng dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Viện Khoa học pháp lý. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, đồng chí Võ Đình Toàn - Phó Viện trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng các đồng chí trong Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Viện.

Thay mặt Viện khoa học pháp lý, đồng chí Nguyễn Văn Cương Báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Viện Khoa học pháp lý, theo đó, đồng chí nêu rõ các kết quả mà Viện đã đạt được trên các mặt như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Viện trong 6 tháng đầu năm 2017; công tác tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn; kết quả sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Viện trong thời gian qua và một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo của Viện Khoa học pháp lý báo cáo, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã tham gia phát biểu ý kiến, kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hùng Vừa, Trưởng Đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh ghi nhận những thành tích mà Viện Khoa học pháp lý đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, có thể nói rằng, công tác thi đua, khen thưởng của Viện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, động viên, khuyến khích kịp thời đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Viện. Bên cạnh đó, Viện Khoa học pháp lý đã làm rất tốt việc gắn kết giữa công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được Bộ trưởng giao cho đơn vị để từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng thống nhất chỉ rõ một số điểm còn hạn chế, khó khăn trong công tác thi đua, khen thưởng của Viện Khoa học pháp lý nói riêng và của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II nói chung, đồng thời, đề nghị Lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý cùng với cấp Ủy, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, các tổ chức chính trị - xã hội trong Viện tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, thi đua lập thành tích để hướng đến chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện Khoa học pháp lý (04/8/1983-04/8/2018).
Lan Nguyễn