Viện Khoa học pháp lý công bố và trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Phòng
Sign In

Tổ chức - đoàn thể

Viện Khoa học pháp lý công bố và trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Phòng

Sáng ngày 28/8, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp toàn Viện công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Lãnh đạo cấp phòng cho 2 đồng chí.

Các đồng chí được bổ nhiệm lần này gồm:

1. Đồng chí Lê Thị Thiều Hoa, giữ chức vụ Trưởng Ban nghiên cứu Pháp luật hành chính – nhà nước;

2. Đồng chí Nguyễn Minh Khuê, giữ chức vụ Trưởng Ban nghiên cứu Pháp luật hình sự.

Chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm lại lần này, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, hai đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng lực chuyên môn, quản lý của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thiều Hoa và đồng chí Nguyễn Minh Khuê đã chia sẻ và cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Viện, của cấp ủy, sự tín nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức Viện Khoa học pháp lý, các đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng  tâp thể Viện ngày càng phát triển hơn nữa trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Thanh Xuân