Chi bộ cơ sở Viện Khoa học pháp lý tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Sign In

Tổ chức - đoàn thể

Chi bộ cơ sở Viện Khoa học pháp lý tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 21/5, Chi bộ cơ sở Viện Khoa học pháp lý tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 2 quần chúng ưu tú:Trương Hồng Quang, Nguyễn Hữu Thắng. Tới dự lễ kết nạp có Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Cao Xuân Thủy, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp. Sau khi nhận Quyết định, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, 02 đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng, liên hệ chặt chẽ với nhân dân...


Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đã chúc mừng 2 đồng chí vừa được trao quyết định kết nạp Đảng và biểu dương công tác đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên mới của Chi bộ Viện Khoa học pháp lý đã tiếp tục có thêm 2 đảng viên ưu tú có quá trình phần đấu, nỗ lực không ngừng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng chí nhấn mạnh công tác phát triển đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, và đề nghị Chi bộ Viện tiếp tục quan tâm giúp đỡ các đảng viên mới cũng như phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tiếp tục giới thiệu với Đảng ủy xem xét kết nạp, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tư pháp, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đề nghị 2 đồng chí đảng viên mới tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tu dưỡng, rèn luyện để được công nhận là đảng viên chính thức.

Trong không khí trang nghiêm của Lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Bí thư Chi bộ Viện Khoa học pháp lý đã chúc mừng 2 đồng chí sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng; ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của hai đồng chí. Đồng Bí thư Chi bộ yêu cầu 2 đồng chí đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ Viện trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về 19 điều đảng viên không được làm. 
Nguyễn Lan