Bộ Tư pháp Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ
Sign In

Tổ chức - đoàn thể

Bộ Tư pháp Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Chiều 17/4, Bộ Tư pháp đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cho 04 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ.

Các đồng chí được bổ nhiệm lần này gồm:
- Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp;
- Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp;
- Đồng chí Đoàn Trung Kiên, Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp;
- Đồng chí Trần Thị Kim Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp.

Thay mặt Ban cán sự, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm. Bộ trưởng cũng căn dặn: việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thể hiện sự tin tưởng của  lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị, các đồng nghiệp trong đơn vị đối với các đồng chí. Cả 04 đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm lần này đều rất quan trọng, có những đặc điểm và thách thức riêng. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các đồng chí cần gương mẫu, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Bộ, ngành.
Thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Quang Thái đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị và các đồng nghiệp trong cơ quan; đồng thời hứa sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với trọng trách được giao.
Nguồn: moj.gov.vn